Печат

Този уебсайт се управлява от Българска автомобилна индустрия ЕАД:

ул. Лъчезар Станчев 3

1756, София

България

Имейл: office@greatwall.bg

Телефон: +35929026811

Българска автомобилна индустрия ЕАД е акционерно дружество със седалище София, България

Управител: Андон Димитров

Идентификационен номер по ДДС: BG201955499

Номер в търговския регистър: 201955499

Информация за потребителите съгласно регламент на ЕС №. 524/2013:

Европейската комисия предоставя платформа за извънсъдебно разрешаване на спорове (ODR платформа), която може да се види на https://ec.europa.eu/odr.

Нашият имейл адрес е office@greatwall.bg

Българска автомобилна индустрия ЕАД не желае да влиза в процедури за разрешаване на спорове пред потребителския арбитражен съвет.